• NaturaMed Pharma AB
  • 054-52 25 40

Prostatabesvär drabbar fler än du tror

Prostatabesvär drabbar fler än du tror. Så många som 750 000 svenska män upplever problem med prostatan.

Händer det att du måste gå upp på natten för att kissa? Saknar du helt enkelt en hel natts sammanhängande god sömn, eller känner du att du inte har samma tryck i strålen som förr? Då kan du vara en av de ca 750 000 svenska män som upplever problem med prostatan.

Prostatabesvär, som t.ex. nattliga urinträngningar, drabbar fler än du tror. Man uppskattar att godartad prostataförstoring (BPH) drabbar så många som 50 % av alla män över 60 år och vid 70 års ålder har 80 % av alla män symtom orsakade av godartad prostataförstoring. ¹

Har du prostatabesvär?

Vanliga symtom vid godartad prostataförstoring (BPH):

  • Behov att kissa på natten
  • Svag urinstråle
  • Svårt att tömma blåsan helt
  • Ett eller flera avbrott när man kissar
  • Frekvent urinering, både dag och natt
  • Urinläckage i samband med att man är kissnödig

Ta underlivssymtom på allvar! Alla män, yngre som äldre, bör gå på regelbundna underlivskontroller precis som kvinnor gör. En enkel undersökning kan visa om prostatabesvären orsakas av allvarlig sjukdom.

Få hjälp vid prostatabesvär

Prosabal™ kapslar är ett receptfritt väletablerat växtbaserat läkemedel använt vid lättare vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex.nattliga urinträngningar. Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

¹ Källa: Berry, SJ, Coffey, DS, Walsh, PC, et al. The development of human

Ikon

Kundservice 054-52 25 40

Arrow 2
Prosabal

Prosabal™ kapslar är ett receptfritt väletablerat växtbaserat läkemedel använt vid lättare vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. nattliga urinträngningar. Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer). Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska läkare kontaktas för förnyad bedömning. Läs bipacksedeln noga före användning. Marknadsförs av NaturaMed Pharma AB. Konsumentkontakt 054-52 25 40.

Vår nätsida använder cookies så att vi kan utföra bättre service för dig. Läs mer om användingen av cookies, sekretess och allmänna villkor.

NaturaMed Pharma

NaturaMed Pharma AB
Box 2093
663 12 Hammarö
Tel 054-52 25 40
Fax 054-52 25 41
http://naturamed-pharma.se
Frågor och svar